Hiển thị tất cả 99 kết quả

Thước đo khe hở loại này có nhiều cách gọi khác nhau, xuất phát từ trực quan sử dụng. Thước nhét, vì nó nhét vào khe hở, lá thước vừa nhất với khe hở thì chính là độ hở của khe. Thước căn lá, thước căn độ dày khe hở bằng lá kim loại. Độ dày của lá kim loại = độ hở khe. Mục đích chính của thước là đo khe hở.

Thước đo khe hở, thước nhét – Vogel Germany.

Thước căn lá thước ghép với nhau nhiều kích thước độ dày trên 1 bộ. Khi sử dụng sẽ xoè ra cái quạt và chọn lá có độ dày gần nhất với cảm quan khe hở. Lá kim loại có thể được xếp chồng lên nhau để cộng độ dày lá. Thước căn lá bằng thép, áo bọc bằng inox. Thước căn lá inox, vỏ bọc bằng inox. Stainless Steel. Thước căn lá bằng đồng, áo bằng đồng. Thước căn lá đồng, áo bằng thép. Các thước căn lá sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 2275.