Thước cuộn lá thép đo khe hở 1.9mm, Thickness gauge foil, spring steel. Vogel Germany

Model Giá tham khảo
455190
Tải file báo giá

Thước cuộn lá thép đo khe hở 1.9mm, Thickness gauge foil, spring steel. Thước nhét 1.9mm, thước đo độ dày khe hở. Vogel Germany. Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.