Thước căn lá đo khe hở 0.03-0.1 mm, Thước căn lá 8 lá. Feeler gauge. Vogel Germany

Model Giá tham khảo
411000 83.160 

Thước đo khe hở 0.03-0.1 mm, Thước căn lá 8 lá. Feeler gauge. Vogel Germany. Thước nhét, thước đo khe. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 366 ngày.