Piston Feeler Gauge Set 8pcs 200mm, Thước căn lá piston 0.05-0.50mm. Spring Steel.

Model Giá tham khảo
436201
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Piston Feeler Gauge Set 8pcs 200mm, Thước căn lá piston 0.05-0.50mm. Spring Steel.. Thước nhét 200mm, thước đo độ dày khe hở. Vogel Germany. Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.