Hiển thị tất cả 10 kết quả

Dụng cụ đo quang học phục vụ cho mục đích đo lường, gọi chung là dụng cụ đo quang. Kính lúp, kính phóng đại quang học, kính áp tròng, kính kỹ thuật. Kính có đèn chiếu sáng bổ trợ, đèn LED chiếu sáng. Tròng thay thổi được, hệ số khuếch đại quang lớn.

Kính lúp cầm tay có đèn chiếu sáng, tỷ số khuếch đại 10 lần, 15 lần. Chân đế cho kinh lúp và các phụ kiện kèm theo. Kính gấp lại được, kính xếp lại được, kính thợ sửa đồng hồ. Kính bỏ túi áo, nhiều tròng trên 1 mặt kính. Kính đa tròng. Kính đeo trán có đèn phụ trợ, không độ, kính bảo hộ. Tay đỡ, khung dỡ cho kính lúp, nhiều bậc tự do.

Dụng cụ đo quang học Vogel Germany