Hiển thị kết quả duy nhất

GalvanoTest 2000/3000 chuyên dụng đo độ dày lớp phủ bằng phương pháp điện hóa. Ăn mòn hóa học, đo lường phá hủy mẫu vật.