Showing all 1 result

GalvanoTest 2000/3000 chuyên dụng đo độ dày lớp phủ bằng phương pháp điện hóa. Ăn mòn hóa học, đo lường phá hủy mẫu vật.