Thước đo đường kính, chu vi

Showing 1–24 of 25 results

Thước đo đường kính, thước đo chu vi. Circumference Measuring Tape. Vogel Germany.

Thước đo đường kính, thước đo chu vi. Thước đo đường kính cây, thước đo đường kính rulo, đo đường kính cuộn giấy, đo đường kính cuộn thép.

Thước đo chu vi và đường kính nằm trên cùng 1 cây thước. Phương pháp đo là quấn thước quanh hình trụ tròn cần đo. Thước được làm từ vật liệu thép hoặc inox, do đó bán kính cong bắt đầu từ giới hạn của vật liệu.

Thước đo đường kính hay chu vi có vạch khắc trên thước bằng laser hoặc ăn mòn axit.

Các loại thước đo đường kính, thước đo chu vi.

  • Thước đo đường kính hoặc chu vi bằng thép, khắc laser.
  • Thước đo chu vi, đường kính bằng thép, khắc ăn mòn axit.
  • Thước đo chu vi, đường kính bằng inox, ăn mòn axit.
  • Thước đo đường kính, chu vi đo bằng thép, ăn mòn laser.
  • Thước đo chu vi, đường kính theo hệ inch, khắc laser. (6 models)
  • Thước đo chu vi, đường kính theo hệ inch, ăn mòn axit. (6 model)

Như vậy có 4 nhóm thước khác nhau, Mỗi loại có dải thang đo giống nhau.

  • Thang đo chu vi từ 60mm đến 11,010.0 mm, chia thành 9 dải đo.
  • Thang đo đường kính từ 20mm đến 3,500mm, chia thành 9 dải đo.
  • Tổng cộng ta có 48 model khác nhau.

Thước đo đường kính, chu vi - Vogel Germany