Hiển thị tất cả 39 kết quả

Thước đo đường kính, thước đo chu vi. Đo đường kính cây, rulo, cuộn giấy, cuộn thép, đường ống, bồn chứa. Đo chu vi và đường kính nằm trên cùng 1 cây thước. Phương pháp đo là quấn thước quanh hình trụ tròn cần đo. Thước được làm từ vật liệu thép hoặc inox, do đó bán kính cong bắt đầu từ giới hạn của vật liệu. Sản xuất tại Đức. Vogel Germany.

Các loại thước đo đường kính, thước đo chu vi.

Thước đo đường kính hoặc chu vi bằng thép, khắc laser.

Thước bằng thép, khắc ăn mòn axitinox, ăn mòn axitthép, khắc laserhệ inch, khắc laser. (6 models) ? inch, ăn mòn axit. (6 model)

Như vậy có 4 nhóm thước khác nhau, Mỗi loại có thang đo giống nhau.

  • Thang đo chu vi từ 60mm đến 11,010.0 mm, chia thành 9 dải đo.
  • Thang đo đường kính từ 20mm đến 3,500mm, chia thành 9 dải đo.
  • Tổng cộng ta có 48 model khác nhau.

Thước đo chu vi – đường kính ngoài, vạch chia khắc laser. Vogel Germany. Đáp ứng theo tiêu chuẩn DIN 2004/22/ECI hoặc ECII. Vạch chia trên thước khắc bằng phương pháp khắc laser. Rõ nét, đẹp hơn phương pháp ăn mòn axit. Sử dụng đo đường kính hoặc chu vi cùng lúc. Ứng dụng hữu ích nhất khi đo chu vi của đường ống, trục lớn.

Đo các cấu kiện hình trụ, bồn bể, vỏ xe, lốp xe, trong lâm nghiệp dùng đo chu vi thân cây. Thước đo chu vi có vạch chia theo hệ mét. Cấp chính xác đối với vạch chia theo phương pháp ăn mòn axit theo tiêu chuẩn ECII. Cấp chính xác theo phương pháp khắc laser đáp ứng tiêu chuẩn EC I. Vật liệu của thước bằng thép trắng hoặc hợp kim thép carbon. Tuỳ theo model và quý khách có thể lựa chọn theo bảng dưới đây.

Thước đo đường kính, chu vi.

inox
khắc axit
Thép carbon
axit
Inox
khắc laser
Thep carbon
laser
Thang đo chu vi
mm
Thang đo đường kính
mm
181601  181611 181801 181811 60 – 950 20 – 300
181602   181612 181802  181812 940 – 2200 300 – 700
181603  181613 181803  181813 2190 – 3460 700 – 1100
 181604  181614 181804  181814 3450 – 4720 1100 – 1500
 181605  181615 181805 181815 4710 – 5980 1500 – 1900
 181606  181616 181806  181816 5960 – 7230 1900 – 2300
 181607  181617 181807 181817 7220 – 8500 2300 – 2700
 181608 181618  181808 181818  8480 – 9760 2700 – 3100
 181609  181619 181809 181819 9730 – 11010 3100 – 3500

Thước đo đường kính, chu vi - Vogel Germany

Thước đo đường kính, chu vi theo hệ inch, khắc laser

Chủng loại dưới đây chỉ có vạch chia theo hệ inch, khắc bằng laser. Vật liệu có cả thép đen và inox.

Inox Thép carbon Thang đo
chu vi inch
Thang đo
đường kính inch
Độ chính xác
inch
Thiết diện
mm
Trọng lượng CC
181901 181911 2.0 – 38.0 0.8 – 12.0 0.002/0.01 16 x 0.20 80 1894001
181902 181912 37.0 – 87.0 12.0 – 28.0 0.002/0.01 16 x 0.20 110 1894002
181903 181913 86.0 – 136.5 28.0 – 43.5 0.002/0.01 16 x 0.20 160 1894003
181904 181914 136.0 – 186 43.5 – 59 0.002/0.01 16 x 0.20 190 1894004
181905 181915 185.5 – 236 59.0 – 75.0 0.002/0.01 16 x 0.20 215 1894005
181906 181916 235.5 – 285 75.0 – 91.0 0.002/0.01 16 x 0.20 250 1894006