Búa làm đồng xe hơi, ô tô, xe máy. Sửa chữa và bảo dưỡng xe. Chuyên dụng trong làm thùng xe, vỏ xe, thân xe, sơn sửa. Có nhiều kiểu búa vỗ làm đồng với các kết cấu đầu khác nhau cho từng tác vụ đặc thù.

Búa làm đồng xe

Mã đặt hàng Model Kiều đầu búa
Ømm
Size đầu vuông
mm
Chiều dài đầu
mm
Cán dài
mm
160100000000 1601 27 27 105 300
160200000000 1602 32 25 105 300
160300000000 1603 32 phay rãnh 25 105 300
160400000000 1604 40 35 95 310
160500000000 1605 40 phay rãnh 35 95 310
160600000000 1606 46 40 115 335
160700000000 1607 46 phay rãnh 40 115 335
160800000000 1608 32 32 165 320

Hình ảnh các kiểu đầu búa vỗ làm xe.

1601 búa làm đồng một đầu vuông một đầu tròn 1602 búa vỗ làm đồng vuông - tròn
1607 búa làm đồng tròn - vuông rộng 1608 búa làm đồng xe ô tô 1609 búa đầu oval chỏm cầu làm đồng xe hơi
1610 búa đầu tròn dẹt, 1 đầu nhọn 1611 búa đầu nhọn, đầu tròn vỗ làm thùng xe hơi 1612 búa làm đồng xe hình búa chim, đầu tròn đầu dẹt cong 1613 búa làm đồng xe ôto đầu chỏm cầu 1614 búa vỗ làm xe hơi đầu tròn bẹt
1615 búa sửa xe, làm đồng xe, sơn xe hơi 1616 búa đầu tròn bẹt đầu nhọn hoắt sửa làm sơn làm đồng xe oto 1618 búa đầu dẹt đầu đĩa tròn làm đồng xe hơi 1619 búa đầu cao su, đầu chuôi côn làm đồng xe hơi xe ô tô

Dụng cụ làm đồng xe sau đây không cần đến cán

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.