Thước căn lá đo khe hở 0.03-1.0 mm, Thước căn lá 14 lá. Precision Feeler Gauge Set.

Model Giá tham khảo
411012
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Thước căn lá đo khe hở 0.03-1.0 mm, Thước căn lá 14 lá. Precision Feeler Gauge Set. Thước nhét 14 lá. Vogel Germany. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.