Thước cuộn lá inox đo khe hở 0.05mm, Thickness gauge foil, stainless steel. Vogel Germany

Model Giá tham khảo
456005
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Thước cuộn lá inox đo khe hở 0.05mm, Thickness gauge foil, spring steel. Thước nhét 0.05mm, thước đo độ dày khe hở. Vogel Germany. Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.