Thước căn lá đồng 20 lá 0.05-1.0 mm, thước nhét bằng đồng

Model Giá tham khảo
414107
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Thước căn lá đồng 20 lá 0.05-1.0 mm, thước nhét bằng đồng. Vogel Germany. Độ dày từng lá: 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70. 0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 mm.