Bộ lục giác hệ inch 8 cây từ 1/16 đến 1/4 inch. ELora Germany

Model Giá tham khảo
158R-3
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Bao gồm các size: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 AF, đầu bằng, móc trong khoen tròn. Vật liệu bằng Chrome Vanadium. Sản xuất tại CHLB Đức. Chính hãng ELORA Germany.