Đầu chuyển 1/2 sang 3/8 inch ELORA 7902-3/8, Impact adaptor. Elora- Germany.

Model Giá tham khảo
7902-3/8
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Đầu chuyển 1/2 sang 3/8 inch ELORA 7902-3/8, Impact adaptor. Đầu chuyển đổi, tuýp đen. ELORA Germany. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng.