Đầu lắc léo 50mm vuông 3/8 inch ELORA 795-3/8, Impact universal joint. Elora- Germany.

Model Giá tham khảo
795-3/8
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Đầu lắc léo 50mm vuông 3/8 inch ELORA 795-3/8, Impact universal joint. Tuýp lắc léo, tuýp đen. ELORA Germany. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng.