Đầu lắc léo 65mm vuông 1/2 inch ELORA 795-1/2, Impact universal joint. Elora- Germany.

Model Giá tham khảo
795-1/2
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Đầu lắc léo 65mm vuông 1/2 inch ELORA 795-1/2, Impact universal joint. Tuýp lắc léo, tuýp đen. ELORA Germany. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng.