Đầu chuyển 3/4 sang 1 inch, Impact adaptor. Elora- Germany.

Model Giá tham khảo
7912-1
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Đầu chuyển 3/4 sang 1 inch ELORA 7912-1, Impact adaptor. Đầu chuyển đổi, tuýp đen. ELORA Germany. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng.