Cán tô vít 2 đầu, gốc lục lăng, tay cắm bằng nhựa đúc.

Model Giá tham khảo
520
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Cán tuốc nơ vít dùng cho lưỡi đảo đầu khác nhau.
Gốc lục lăng có thể kết hợp với cờ lê size 10mm.
Lỗ xỏ các đầu tua vít có size 6mm.
Chuôi có lỗ treo dụng cụ, nhựa đúc QUATROLIT 2C
Elora Germany, cung cấp chứng chỉ đầy đủ.