Đầu xoay lắt léo vạn năng vuông 1/4 inch, dài 45mm. DIN 3223

Model Giá tham khảo
1450-8
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Khớp xoay vạn năng hay cầu lắt léo 1/4 inch. Khớp xoay chuyển như trục cạc đăng (không rõ viết như thế nào, phiên âm nó vậy). Cục này thường có trong cá bộ socket tiêu chuẩn. Elora Germany.