455015 Thước cuộn lá thép đo khe hở 0.15mm, chiều dài 5m. Vogel Germany

Model Giá tham khảo
455015 392.000 
Tải file báo giá

Thước cuộn lá thép đo khe hở 0.15mm, Thickness gauge foil, spring steel. Thước nhét 0.15mm, thước đo độ dày. Vogel Germany. Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.