Đế gá đồng hồ so 258030, tầm với 120mm, góc nghiêng chính xác dưới 5 độ.

Model: 258030

Giá tham khảo: 12.830.000 

Mã đặt hàng: 2629 Danh mục: