Đế gá đồng hồ so 258030, tầm với 120mm, góc nghiêng chính xác dưới 5 độ.

Model Giá tham khảo
258030 15.113.000