Đế gá đồng hồ so 258022, tầm với 75mm, góc nghiêng chính xác dưới 5 độ.

Model Giá tham khảo
258022 11.021.000