Đế gá đồng hồ so 250603, tầm với 320mm, đường kính trụ chính 18mm.

Model Giá tham khảo
250603 12.660.000