Đế gá đồng hồ so 258011, tầm với 75mm, đường kính trụ chính 25mm.

Model: 258011

Giá tham khảo: 3.350.000