Đế gá đồng hồ so 258011, tầm với 75mm, đường kính trụ chính 25mm.

Model Giá tham khảo
258011