Đế gá đồng hồ so 258013, tầm với 75mm, đường kính trụ chính 25mm.

Model: 258013

Giá tham khảo: 3.350.000