Bộ cờ lê hai đầu vòng 6-22mm ELORA 110S 8M, cờ lê hai đầu vòng 8 món. Elora Germany.

Model Giá tham khảo
110S 8M 3.100.000 

Bộ cờ lê hai đầu vòng 6-22mm ELORA 110S 8M, cờ lê hai đầu vòng 8 món. Elora Germany. Cờ lê 2 đầu vòng hệ mét. Cờ lê chữ Z. GH toàn quốc.