Bộ cờ lê hai đầu vòng 8 món ELORA 110S 8DIN, cờ lê hai đầu vòng 6-22mm. Elora Germany.

Model Giá tham khảo
110S 8DIN 3.120.000 

Bộ cờ lê hai đầu vòng 8 món ELORA 110S 8DIN, cờ lê hai đầu vòng 6-22mm. Elora Germany. Cờ lê 2 đầu vòng hệ mét. Cờ lê chữ Z. GH toàn quốc.