110S 101M Bộ cờ lê hai đầu vòng 6-32mm, cờ lê hai đầu vòng 10 món.

Model Giá tham khảo
110S 101M 4.832.000 
Tải file báo giá

Bộ cờ lê hai đầu vòng 6-32mm ELORA 110S 101M, cờ lê hai đầu vòng 10 món. Elora Germany. Cờ lê 2 đầu vòng hệ mét. Cờ lê chữ Z. GH toàn quốc.