Bộ cờ lê hai đầu vòng 8-19mm ELORA 110S 6M, cờ lê hai đầu vòng 6 món. Elora Germany.

Model Giá tham khảo
110S 6M 2.260.000 

Bộ cờ lê hai đầu vòng 8-19mm ELORA 110S 6M, cờ lê hai đầu vòng 6 món. Elora Germany. Cờ lê 2 đầu vòng hệ mét. Cờ lê chữ Z. GH toàn quốc.