Bộ cờ lê hai đầu vòng 12 món ELORA 110S 12M, cờ lê hai đầu vòng 6-32mm. Elora Germany.

Model Giá tham khảo
110S 12M 6.120.000 

Bộ cờ lê hai đầu vòng 12 món ELORA 110S 12M, cờ lê hai đầu vòng 12 món. Elora Germany. Cờ lê 2 đầu vòng hệ mét. Cờ lê chữ Z. GH toàn quốc.