Tuýp lục giác đầu RIBE 1/2 inch, ELORA 3240-RIB Series, M8 – M16.

Model Giá tham khảo
3240-RIB Series

Tuýp lục giác đầu RIBE 1/2 inch ELORA 3240-RIB, lục giác trái khế, tuýp lục giác đầu trái khế, loại dài đầu vuông 1/2 inch. từ M8 đến M16 mm. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ. GH toàn quốc.