3245-TX đầu tuýp sao từ T20 đến T60, đầu vuông 1/2 inch. Elora Germany

Model Giá tham khảo
3245-TX Series

Tuýp lục giác đầu sao ELORA 3245-TX, loại dài đầu vuông 1/2 inch. từ T20 đến T60 mm. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ. GH toàn quốc. Tuýp lục giác, khẩu lục giác, lục giác âm.