3245-TXL Tuýp đầu sao loại dài từ TXL20 đến TXL60, đầu vuông 1/2 inch.

Model Giá tham khảo
3245-TXL Series

Tuýp lục giác đầu sao dài ELORA 3245-TXL, loại dài đầu vuông 1/2 inch. từ T20 đến T60 mm. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ. GH toàn quốc. Tuýp lục giác, khẩu lục giác, lục giác âm.