Tuýp lục giác đầu sao có lỗ ELORA 3245-TTX, 1/2 inch. từ T20 đến T60

Model Giá tham khảo
3245-TTX Series

Tuýp lục giác đầu sao có lỗ ELORA 3245-TTX, loại dài đầu vuông 1/2 inch. từ T20 đến T60 mm. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ. GH toàn quốc. Tuýp lục giác, khẩu lục giác, lục giác âm.