Đế gá đồng hồ so 250817, tầm với 270mm, đường kính trụ chính 35mm.

Model: 250817

Giá tham khảo: 40.530.000