Đế gá đồng hồ so 250816, tầm với 225mm, đường kính trụ chính 35mm.

Model Giá tham khảo
250816 38.058.000 
Tải file báo giá