Đế gá đồng hồ so 250816, tầm với 225mm, đường kính trụ chính 35mm.

Model: 250816

Giá tham khảo: 32.780.000 

Mã đặt hàng: 2624 Danh mục: