Đế gá đồng hồ so 250815, tầm với 180mm, đường kính trụ chính 35mm.

Model: 250815

Giá tham khảo: 25.880.000 

Mã đặt hàng: 2623 Danh mục: