Đế gá đồng hồ so 250815, tầm với 180mm, đường kính trụ chính 35mm.

Model Giá tham khảo
250815 29.468.000