Cảo thủy lực di động BETEX HXPM 50 – 2 arm, long. Mobile hydraulic Puller 50 ton.

Model Giá tham khảo
HXPM50 - 2 arm, long 385.000.000 
Tải file báo giá

Cảo thủy lực di động BETEX HXPM 50 – 2 arm. Mobile hydraulic Puller 50 ton. BETEX Hydraulic. Phân phối chính hãng tại Vietnam. Chứng chỉ CO&CA đầy đủ. Cảo tự định tâm.