Cảo thủy lực di động BETEX HXPM 100 – 2 arm. Mobile hydraulic Puller 100 ton.

Model Giá tham khảo
HXPM100 702.000.000 
Tải file báo giá

Cảo thủy lực di động BETEX HXPM 100 – 2 arm. Mobile hydraulic Puller 100 ton. BETEX Hydraulic. Giao hàng toàn quốc. Bảo hành 12 tháng. CO&CQ đầy đủ.