Cảo thủy lực di động BETEX HXPM 50 – 2/3 chấu tự định tâm, 50 tấn, hành trình dài. Mobile hydraulic Puller.

Model Giá tham khảo
HXPM 50-2/3 arms, Long 397.000.000 

Cảo thủy lực di động BETEX HXPM 50, 2 chấu. Mobile hydraulic Puller. Cảo vòng bi di động. Xe cảo di động. BETEX Hydraulic. Giao hàng toàn quốc. Chứng chỉ CO&CQ đầy đủ.