Cảo thủy lực 30 tấn BETEX HXP303, 2/3 chấu, tự định tâm, độ mở max 620mm, bơm rời.

Model Giá tham khảo
HXP303 55.300.000  45.000.000 

Vam thủy lực 30 tấn BETEX HXP303, hoán đổi 2 hoặc 3 chấu.
Tự định tâm, độ mở max 620mm, bơm rời.
Hydraulic Puller 30 tons. BETEX Holland. Đại lý cấp 1.
Chưa bao gồm bơm