100S-8SBDIN Bộ cờ lê miệng 8 món 6 – 22mm, cờ lê hai đầu miệng. Túi nhựa.

Model Giá tham khảo
100S8SBDIN

Bộ cờ lê miệng 8 món 6 – 22mm ELORA 100S-8SBDIN, cờ lê hai đầu miệng. Túi nhựa. Elora Germany. Double open ended sapanners. Cờ lê càng cua. GH toàn quốc.