100S-6AFSB Bộ cờ lê miệng 1/4 – 7/8 inch, cờ lê hai đầu miệng hệ inch. Túi nhựa.

Model Giá tham khảo
100S6AFSB

Bộ cờ lê miệng 1/4 – 7/8 inch ELORA 100S-6AFSB, cờ lê hai đầu miệng hệ inch. Túi nhựa. Elora Germany. Cờ lê càng cua. GH toàn quốc.