100S-6MSB Bộ cờ lê miệng 6 – 17mm, cờ lê hai đầu miệng. Túi nhựa.

Model Giá tham khảo
100S6MSB 1.127.000 
Tải file báo giá

Bộ cờ lê miệng 6 – 17mm ELORA 100S-6MSB, cờ lê hai đầu miệng. Túi nhựa. Elora Germany. Double open ended sapanners. Cờ lê càng cua. GH toàn quốc.