100S-8AFSB Bộ cờ lê miệng 1/4 – 1 inch, cờ lê hai đầu miệng hệ inch. Túi nhựa.

Model Giá tham khảo
100S8AFSB

Bộ khóa 2 đầu miệng 1/4 – 1 inch ELORA 100S-8AFSB, cờ lê hai đầu miệng hệ inch. Túi nhựa. Elora Germany. Cờ lê càng cua. GH toàn quốc.