Bộ lục giác sao 8 cây từ TX9 đến TX40 Made in Germany.

Model Giá tham khảo
162S-KKTX
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Bộ lục giác sao 8 cây ELORA 162-KKTX, từ TX9 đến TX40. bộ lục giác hoa thị. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. Made in Germany.