Lục giác đầu bi hệ inch từ 1/16 – 1/2 inch, ELORA Germany.

Model Giá tham khảo
159KUA Series
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Lục giác đầu bi hệ inch ELORA 159KUA-Series, từ 1/16 – 1/2 inch, loại ngắn. Made in Germany. lục giác chữ L, hexagon key, allen key. Giao hàng toàn quốc. BH 12 tháng. ELORA Germany.