Kìm cộng lực cắt sắt ren hệ mét M10, kìm tự động, Ratchet Threaded Rod Cutter

Model Giá tham khảo
RAB-M10 7.300.000 

Kìm cộng lực cắt sắt ren hệ mét M10, kìm tự động, Ratchet Threaded Rod Cutter. Kìm cộng lực cắt sắt xây dựng, loại sắt có ren. Giao hàng toàn quốc.