Kìm cộng lực cắt sắt ren hệ mét M8, bánh cóc. Ratchet Threaded Rod Cutter.

Model Giá tham khảo
RAB-M8 7.300.000 

Kìm cộng lực cắt sắt ren hệ mét M8, kìm tự động, Ratchet Threaded Rod Cutter. Kìm cắt thép thanh, kìm cắt sắt có ren, sắt xây dựng. Giao hàng toàn quốc.