Kích thủy lực 100 tấn JLPC1002, hành trình 50mm,1 chiều, hồi bằng tải.

Model Giá tham khảo
JLPC1002 33.300.000 
Tải file báo giá

Kích thủy lực 100 tấn BETEX JLPC1002, hành trình 50mm,1 chiều, hồi về bằng tải. Hydraulic Lock Nut Cylinders. BETEX Holland. Giao hàng toàn quốc.

Danh mục: