Kích thủy lực 400 tấn JLPC4002, hành trình 45mm, hồi về bằng tải.

Model Giá tham khảo
JLPC4002
Bấm vào đây để tạo file chào giá.

Kích thủy lực 1 chiều 400 tấn BETEX JLPC4002, hành trình 45mm, hồi về bằng tải. Kích thủy lực BETEX Holland. Hydraulic Lock Nut Cylinders. Giao hàng toàn quốc.

Danh mục: